STEINBITKAMERA

Her kan du sjå bilder frå vårt undervannskamera. Kameraet ligg på 18 meters djup, og er du heldig får du sjå ein steinbit.

Biletet vert oppdatert kvart 5 minutt